Challenger explosion

Sara, 12 år, sa nyligen så här till mig: ”Kattmodellen är något man gör, inte något man pratar om.” Jag håller med. Tillåt mig förklara varför.

Richard Feynman är enligt många en av vår tids främsta vetenskapsmän. Anledningen till att jag gillar Feynman är följande historia: ”Jag blev tillfrågade om jag trodde på UFO:n. Nej, svarade jag. Personen som hade ställt frågan tyckte jag var ovetenskaplig då, då jag saknade bevis för att UFO:n inte existerade. Men vetenskap handlar om sannolikheter. När man tar den tillgängliga datan och utvärderar den så anser jag att UFO:n inte finns.”

Kattmodellseleven Sara och vetenskapsmannen Richard Feynman har en sak gemensamt. De är praktiskt orienterade och det är därför jag uppskattade Saras kommentar så mycket.

Rymdfärjan Challenger exploderade 1986. När Richard Feynman, som var med i expertgruppen som utredde olyckan höll en presskonferens om detta bad han om ett glas vatten med is i. Han la sedan in en av oringarna i isen och pratade i 5 minuter. Därefter tog han ut oringen och visade att den uppenbarligen var defekt. Det största bekymret med det här är enligt min mening inte att den exploderade. Det är givetvis oerhört tragiskt. Det absolut största och värsta problemet i det här var att en ingenjör hade förvarnat att oringarna uppförda sig udda vid lägre temperaturer. Ändå bestämde man sig för att genomföra uppskjutningen.  Istället hade man bara kunnat testa ingenjörens teori. Det hade tagit 30 minuter.

Nu kanske du helt befogat frågar dig varför jag skriver om det här i samband med Kattmodellen. Antalet dyslektiker i samhället ökar. Nu har samma metoder för att hjälpa dem funnits och använts i 30 år. Om de hade fungerat hade inte antalet dyslektiker ökat utan istället minskat. Om man hade testat Kattmodellen istället för att bara spekulera om den hade man märkt att den stödjer det vi, de studier som har gjorts, samt de flesta av våra kunder har funnit. Nämligen att Kattmodellen fungerar. Vissa upplever den till och med som ett ”mirakel” och skriver att de äntligen funnit något som fungerat både fort och effektivt (efter att ha försökt med allt som skolan tillhandahåller). Eller som Rolf, en journalist i Finland sa efter vår kurs: -”Min son har förkovrat sig. Han skrev studenten med glans och överträffade våra förväntningar. Jag tror att katten hjälpte honom fastän han själv inte inser det till fullo.”.

Richard Feynman var oerhört noga med att testa alla sina teorier. Han har sagt – ”Om man har en teori och testar den och resultaten inte stämmer så stämmer inte teorin.”.

Det är dags för skolan att byta ut sin dyslexiundervisning mot en som fungerar.

 

 

Ps. Om du följer vår Facebooksida minns du kanske att jag skrev en post om Feynman. Nu finns ett spännande youtube-klipp om en inlärningsteknik som bär hans namn. Kika här för att ”Learn Faster with The Feynman Technique”, över 100 000 har redan sett det:

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.