Information om Kattmodellen och dyslexi | FAQ

Vad är Kattmodellen i korta drag?
Hur lång tid tar det och hur går det till?
Kan man verkligen bli av med dyslexi på en dag?
Vilka resultat kan jag förvänta mig?
Fungerar det för alla som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter?
I skolan fick man ju lära sig att ljuda ord. Ni talar om inre bilder?
Vem står bakom Kattmodellen?
Varför heter det just Kattmodellen?
Jag vill veta mer om mentala bilder, har ni något tips?
Jag skulle vilja veta mer om forskningen på Kattmodellen, hur ser den ut?
Ni har gjort ett projekt tillsammans med DalsEds kommun om dyslexi, hur har det gått?
Vilka går en kurs i Kattmodellen?
Någon har sagt att Kattmodellen är som att lära sig cykla, stämmer det?
Måste man ha grav dyslexi för att Kattmodellen ska vara lämplig?

Vad är Kattmodellen i korta drag?

Kattmodellen arbetar med inre bilder och med mental träning. Vi utgår från att läsning och skrivning är Flicka utan dyslexi skriveren intern process hos varje elev. Genom den särskilt utprovade pedagogiken lär man sig att använda sina sinnessystem på samma sätt som en person som aldrig haft några som helst problem med dyslexi/läsa och skriva. Och detta vid tillfällen man väljer själv, på stranden, hemma, i soffan eller i bilen. Alltid i egen takt och på egna villkor.

Det första steget i Kattmodellen är att vi lär ut, på ett klart och koncist sätt hur man gör en klar och tydlig ordbild i enlighet med den senaste forskningen.

Hur lång tid tar det och hur går det till?

Kattmodellen lärs ut under en dag, därefter är det egen övning. 1-3 minuter per dag brukar vara lagom. Det finns tre sätt att lära sig Kattmodellen.

1) Privatlektion: Det vill säga att man jobbar med någon från Kattmodellen på tu man hand. Detta tar mellan 2 och 5 timmar. Därefter träning på egen hand, 1-3 minuter per dag.

2) Gruppkurs: Vårt mest populära alternativ. Du och ditt barn/din elev/person med dyslexi ingår i en grupp på max tio personer som arbetar med oss under en dag. Därefter träning på egen hand, 1-3 minuter per dag.

3) Kommuner: Vänder sig till lärare och pedagoger som vill förebygga dyslexi samt hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter.

Kan man verkligen bli av med dyslexi på en dag

Kattmodellen lärs ut under en dag, och många gånger syns resultat dagen efter. Med undervisningen lägger man grunden för att läsa och skriva på ett korrekt sätt, men eftersom en person med dyslexi har missat år, eller årtionden, av läsning och skrivning, så har han eller hon mycket att ta igen. Det krävs övning, exponering för text, det vill säga tid för att ta igen all information som man tidigare har missat. Man kan likna det vid en golfare eller tennisspelare som har lärt in fel grundteknik med klubban eller racketen. En skicklig tränare kan korrigera felet men sedan måste man fortsätta öva sina svingar eller slag för att få det att fungera.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Oberoende tester har visat en fördubbling av läshastigheten, och en förbättring av rättstavningen med 167 procent. Resultaten kom redan efter 6 månader och detta av elever som har blivit utredda och fått all tänkbar specialhjälp i 3-6 år.

Deltagare har redan dagen efter kurstillfället rapporterat att de kan läsa lättare, att de plötsligt kan stava ord som de aldrig varit i närheten av att få till. Men som det sägs i frågan ovan krävs det mycket arbete för att reparera allt det man missat. Det handlar om att lära om från början, fast rätt. Övar du 1 – 3 minuter varje dag så tar det från några månader till några år för att lära sig att skriva och läsa precis som du som aldrig skulle ha haft något problem med det.

Fungerar det för alla?

De allra flesta kan lära sig att läsa och skriva problemfritt med hjälp av Kattmodellen. Vi har vissa reservationer för när det är lämpligt att gå på någon av våra utbildningar.
Eleven måste kunna bokstäverna och det fungerar inte heller om man har vissa typer av neurologiska skador. Om man kan prata och förstå svenska (eller något annat språk) på ett korrekt sätt så har man ofta förmågorna man behöver för Kattmodellen.

I skolan fick man ju lära sig att ljuda ord. Ni talar om inre bilder?

Ja, och ljudandet är inte en särskilt bra strategi för att lära sig att läsa och skriva. Vissa har till och med påpekat att det kan vara ett direkt hinder. Det skrivna språket är en modell av det talade språket och som alla modeller visar den inte hela sanningen. Vi skriver OCH och skriver OCKSÅ: Varför CH och varför CK? Ordet Större låter många gånger som det ska stavas Sturre, men det gör det inte.

Även om det finns en fonetisk eller auditiv komponent med att läsa och skriva måste ordbilden först vara korrekt uppbyggd. När man läser går ju informationen in via ögonen, inte via öronen.

Dyslexifri pojkeInom den traditionella pedagogiken hävdar man att barn med dyslexi inte kan höra ordljud (fonemen), men trots detta tycks de faktiskt kunna tala och förstå svenska på ett normalt sätt. På Manillaskolan, på Djurgården i Stockholm är de flesta elever döva sedan födseln, men de kan läsa och skriva bra. Faktum är att de väldigt sällan stavar fel – de kan helt enkelt inte ha en fonetisk stavning!

Vem står bakom Kattmodellen?

Tekniken om mentala bilder som ligger till grund för Kattmodellen bildades i USA under 1980-talet. Tankarna och modellen förfinades av Robert Johansson. Robert Johansson är Kattmodellens grundare.

Varför heter det just Kattmodellen?

Faktiskt av en mycket enkel anledning. Ordet katt är det första ordet som vi övar på.

Jag vill veta mer om mentala bilder, har ni något tips?

Det finns flera forskare som fördjupat sig i ämnet, varav Stephen Kosslyn, professor i psykologi vid Harvards Universitet i Cambridge i USA är en av de främsta. Stephen har publicerat över 200 dokument om hur människan gör mentala bilder. Han säger ”Vi bearbetar mentala bilder med samma funktioner som vi bearbetar perceptionell data”. Detta stöder Kattmodellens sätt att göra mentala bilder på. Läs gärna mer på Stephen Kosslyns egen sida.

Jag skulle vilja veta mer om forskningen på Kattmodellen, hur ser den ut?

Det finns ett antal studier om Kattmodellen och om metoderna bakom. Ett projekt är utfört av Thomas Malloy, professor i psykologi, vid Departementet för Psykologi vid Utahs universitet och ett annat är utfört av F. Loiselle vid Monctons Universitet i New Brunswick, Kanada 1985. Båda projekten stöder Kattmodellens metod. Läs Toms hela studie här (pdf på engelska).

Alltomskolan.se gjorde en oberoende studie där eleverna ökade läshastigheten med 70 – 108 procent och stavningen med upp till 167 procent. Detta redan efter 6 månader.

Vill du själv forska på Kattmodellen, eller veta mer om avslutade och pågående forskningsprojekt, kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Ni har gjort ett projekt tillsammans med DalsEds kommun, hur har det gått?

Tillsammans med specialpedagogen Per Ekemark, Dals-Eds kommun, gjordes ett projekt på ett antal elever vid årskurs 4 och 5. Eleverna kunde sedan tidigare känna igen bokstäverna i alfabetet, men hade i övrigt stora dyslektiska problem.

Specialläraren Annika Henke har skrivit en uppsats om projektet och är även med och pratar om hennes erfarenheter i radioprogrammet Studio 1, i Sveriges radio P1. Hon säger där bland annat så här:
– “Den här projektgruppen har alltså gått fram betydligt mer än referensgruppen” samt “Det har blivit en oerhörd förbättring på samtliga som har deltagit i och utfört det på rätt sätt.”.

Hogrefe Psykologiförlagets DLS standardtest användes för att mäta resultaten före och efter. Resultaten var positiva och visas här nedan. Projektet ska nu utvidgas. För en fullständig resultatsammanfattning, kontakta oss, Per Ekemark eller Annika Henke så hjälper vi dig.

Vilka går en kurs i Kattmodellen?

Kattmodellen riktar sig till dem som är åtta och uppåt (ingen är för gammal). Många av våra elever har tidigare prövat traditionella ljudformningsmetoder, men utan resultat. Enda förutsättningen som behövs är att eleven kan alfabetets bokstäver och att han eller hon har en förälder/handledare som följer med på kursdagen och som är med vid övningarna efteråt.

Någon har sagt att Kattmodellen är som att lära sig cykla, stämmer det?

Ja, i viss mån kan man faktiskt säga det. Precis som man en gång lärde sig metoden för att cykla och att man nu trampar på utan att tänka, kan man på samma sätt lära sig läsa och skriva. Kattmodellen är att öva in steg för steg och få det att fungera av sig själv, för att sedan kunna hela biten helt automatiserat.

Måste man ha dyslexi för att Kattmodellen ska vara lämplig?

Nej, man kan även ha lättare läs- och skrivsvårigheter.