En specialpedagogs tankar om Kattmodellen

Nyligen lyssnade jag på ett radioprogram där en musiker berättar om att Prince fick mycket skäll i början. Han blev utbuad och tvungen att lämna scenen ganska ofta tydligen. Sedan kom han ut med låten Purple Rain och resten är som man brukar säga historia.

Tyvärr har vi kanske inte alltid lyckats förklara för de som arbetar inom den traditionella pedagogiken hur vi gör. Oftare och oftare får vi dock indicier nu på att även personer inom det traditionella fältet börjar förstå. Fick följande mail för några veckor sedan av en specialpedagog som tydligen har tänkt till ordentligt:

Jag ser processen på så sätt, att vi undervisar barn effektivt i att lära sig ljud-bokstav-bokstavsnamn -sammanhanget. Vi är även bra på att undervisa barn i olika fungerande metoder, så att de kan lära sig ord bokstav per bokstav. Alltså att analysera och syntetisera ljud/bokstäver till ord.

Men, grovt förenklat, tycker vi (inom den traditionella pedagogiken / Kattmodellens anmärkning) att det här är läsundervisning.

Punkt.

Vi tror, att barn flyttar sig automatiskt från bokstavs-ljud analysen /syntesen till ortografisk (helordsläsning som är det som Kattmodellen förespråkar / Kattmodellen anm) läsning.  Alltså att vi har skapat fasta representationer av vanliga ord och orddelar, t.o.m. enkla meningar. Att läsaren automatiskt känner igen hela ord likadant som vi känner igen t.ex.  “Shell” eller “Mac Donalds” symbolerna på gatan. Men det är inte alltid automatiskt, att man flyttar till ortografisk läsning bara för att man börjar läsa.

Vi brukar inte lära ut det här överföringsskedet. Vi har helt enkelt inte tagit hänsyn till det och de som har gjort det (lärt ut det inom den traditionella pedagogiken / Katmodellen anm) har inte bra metoder för att göra det.

Vi t.ex. på (deras organisation / Kattmodellen anm) har pratat om det här att man läser på två olika sätt och att det som kunden borde medvetet förstärka är snabb igenkännig av hela ord. Det har vi försökt göra som ett mål för de som vi utbildar. Samt vi har handlett dem att använda  vissa övningsprogram för ögonjumpa, Läsknep mm.

Kattmodellen ser ut som en metod, som strävar till det här målet helt medvetet. Så jag tror, att modellen passar bra för just i det skedet.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.