Endagskurs i grupp

Bli fri från läs- och skrivsvårigheter – lär dig Kattmodellen

Under en dag utbildar vi upp till 10 personer med dyslexi samt deras handledare, det vill säga den som ska hjälpa till med den dagliga övningen. Denna endagskurs håller vi runtom i Sverige och med jämna mellanrum, se schemat över aktuella kurser. Vi blir ofta anlitade för att hålla denna utbildning på företag samt i skolor och kommuner. Våra elever är från åtta år och uppåt (en övre gräns har vi inte, att bli fri från dyslexi är aldrig för sent).

Inga förberedelser eller material behövs, även om vi rekommenderar att man har god motivation och gott humör.

En endagskurs består av:
Förmiddag: Vi börjar med en kort tillbakablick för att höra om elevernas syn på sin dyslexi och hur den tidigare har blivit behandlad. Därefter blickar vi framåt, gör en förberedelse och en analys. Förmiddagen avslutas med att vi skräddarsyr ett personligt övningsprogram.

Eftermiddag: Träning, analys och bedömning av framtida resultat. Vi tränar samt testar övningsprogrammet. Dagen avslutas med återkoppling och frågestund.

Kaffepauser och lunch ingår. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett liv utan läs- och skrivsvårigheter. Genomgående under dagen testar vi utvecklingen för att se att såväl elever som föräldrar/handledare följer med och skapar positiva utgångspunkter. Efter kursdagen ingår fri support. Du, ditt barn eller elev kan när som helst höra av dig till oss.

I supporten ingår att du även kan närvara på ytterligare en
utbildning (utan extra kostnad) om ni, i samrådan med oss, bedömer att
det behövs.

Du kan anmäla dig genom att fylla i informationen nedan.

Tider: 9-17.

Kurslokalen är alltid central i städerna där kurserna hålls.

Det här ingår:
– Utbildning för en elev som ska lära sig att läsa och skriva bättre – Kattmodellen
– Utbildning av en assistent som efter utbildning kan öva tillsammans med eleven
– Kursmaterial
– Support – Ifall det finns frågor eller det behöver göras någon justering
– Fika för och eftermiddag
– Vid behov kan man gå en kurs till, kostnadsfritt

Vi fakturerar kursavgiften.

Inga aktuella kursdatum för närvarande.Kursanmälan:

  Ditt namn (obligatoriskt fält)

  Elevens namn (obligatoriskt fält)

  Din e-post (obligatoriskt fält)

  En till e-postadress (obligatoriskt fält)

  Faktureringsadress (obligatoriskt fält)

  Telefonnummer (obligatoriskt fält)

  Ett till telefonnummer

  Välj kurs (obligatoriskt fält)

  Härmed bekräftar jag min kursanmälan. Jag inser att kursanmälan är bindande och att jag, om jag avanmäler mig 2 veckor innan kursen, eller före, betalar 20% av kursavgiften. Avanmäler jag mig närmare kursdatumet än två veckor betalar jag hälften av kursavgiften.