Mer om Kattmodellen

ÖvningsmomentetKattmodellen handlar om mental träning samt att läsning och stavning är visuellt. En bild säger mer än tusen ord brukar det heta, och Kattmodellen vänder sig till de som haft problem med dyslexi ett antal år, och förmodligen redan prövat en traditionell ljudformningsmetod, men utan resultat.

Vi startar med en utbildningsdag för elev och förälder där vi lär ut Kattmodellen och mäter de första förändringarna. Efter den dagen övar man hemma med hjälp av den handbok som ingår. 1-3 minuter per dag brukar vara lagom och övningen kan du och din elev göra var och när ni vill. I bilen, på semestern, i soffan eller vid skrivbordet.

Redan dagen efter kurstillfället märker många ett tydligt resultat, och du och din elev har alltid tillgång till fri telefonsupport. Eleven bör kunna alfabetet, men i övrigt behövs varken förberedelser eller material.

Ordbilden och Kattmodellen knäcker läskoden

Det finns ett mönster bland Kattmodellens elever som är väldigt tydligt. Personer med läs- och skrivsvårigheter blir betydligt bättre på att läsa och skriva efter att ha gått en kurs i Kattmodellen. Det första vi gör är att vi hjälper eleven att skapa en bild av ordet katt, därav modellens namn. Så snart eleven får fatt på ordet och kan se det för sin inre syn, kan vissa tack vare den visuella bilden till och med bokstavera det baklänges. Efter ordet katt, fortsätter vi med andra ord, gärna sådana som eleven tycker om (exempelvis ord om fotboll, kanelbullar, sommaren med mera). Parallellt arbetar vi mycket med den mentala biten. En stor del av Kattmodellens pedagogik är att det måste vara roligt och självmotiverande att lära sig läsa och skriva. 

Steget efter att lära sig se ordbilden är att verifiera den. Känns ordet rätt? Ett felstavat ord, till exempel fottbolsspellare, känns ju för den som kan läsa helt fel. För en dyslektiker är det inte så – för hur ska man kunna känna något när man aldrig fångat ordet, kan uppleva eller se det framför sig?

Lär dig privat eller i grupp

Du kan välja mellan en privatkurs eller en grupp tillsammans med andra. Vi har också kurser för kommuner, lärare och organisationer.

1) Privatlektion: Du jobbar med oss från Kattmodellen på tu man hand. Detta tar mellan 2 och 5 timmar. Tillsammans bestämmer vi tid och plats. Många föredrar exempelvis att vara hemma. Därefter träning på egen hand, 1-3 minuter per dag. 

2) Gruppkurs: Vårt mest populära alternativ. Du och ditt barn/din elev ingår i en grupp på max tio personer som arbetar med oss under en dag. Därefter träning på egen hand, 1-3 minuter per dag.

3) Kommuner, skolor och organisationer: Vänder sig till dem som i sitt yrke vill förebygga dyslexi samt hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter.

Under Aktuella kurser kan du läsa mer och även anmäla dig direkt.