Kattmodellen – hyllad metod mot dyslexi

Hej och tack för ditt intresse!

Effektivt, snabbt och självmotiverande. Kattmodellen hjälper barn och vuxna att bli av med dyslexi och är en pedagogisk och praktisk metod för att bli av med läs- och skrivproblem. Metoden hyllas runtom i Sverige och har gett dyslektiker nya liv, fulla av möjligheter.

Märker snabbt förändring

Kattmodellen har ett annat sätt att se på dyslexi än de traditionella ljudhärmande metoderna. Vi utgår från bilder och mental träning och våra elever märker snabbt en förändring. Problemen försvinner, vilket många av våra referenser och pressklipp visar.

Pröva du också!

Kattmodellsutbildningen ges under en dag, därefter sker träning på egen hand (några minuter per dag). Det enda som behövs är att eleven kan förstå svenska på ett normalt sätt och kan alfabetet.