Logik

Som du kanske vet är Kattmodellen bitvis lite kontroversiell om man pratar med personer inom den traditionella pedagogiken. Men! Det finns egentligen bara en del av Kattmodellen som är kontroversiell. Vi hävdar att när man läser och skriver så hanterar man informationen visuellt i hjärnan. Logiskt kan man tycka men inom den traditionella pedagogiken hävdar man att detta sker auditivt.

Jag tänkte därför att vi ska gå igenom några aspekter av det här med ren logik.

Inom den traditionella pedagogiken hävdar man att dyslektiker har svårigheter att hantera information auditivt. Jag har bara träffat två till tre personer som har någon slags talsvårighet.  Och då har de ändå förstått perfekt vad jag har sagt. Om de hade bekymmer att hantera ljudbaserad information korrekt hade de aldrig kunna förstå vad jag sa.

Dyslektiker kan ofta läsa ”fel” bokstav, dvs det står en bokstav men de läser en annan. Men, det här sker inte i deras språk när de talar. Det vill säga ett rent visuellt fenomen.

Vidare kan de bortse från de sista bokstäverna i vissa ord, ofta i de längre. Det här sker inte när de pratar eller lyssnar på någon.

Vad ens pedagogik baseras på torde påverka funktionerna i den praktik teorierna bygger på. En av dessa är hur vi stavar. Utan att bli alltför detaljerad så kan man säga att ungefär hälften av orden på svenska inte går att stava som de låter. En del hävdar att man kan stava resten med stavningsregler eller annat. Ärligt talat, hur många som kan läsa och skriva obehindrat håller reda på några stavningsregler när de skriver? De flesta har kanske någon enstaka men för de allra flesta orden vet man bara hur de stavas.

Om man ville hårdra det så skulle man kunna hävda att man lär ut en stavstrategi i skolan som bara fungerar på hälften av orden.

Det här är min favorit dock. Det finns de som varit döva sedan födseln som kan läsa och skriva obehindrat. Hur kan de läsa än mindre stava? De har inga auditiva funktioner över huvud taget. Personer inom den traditionella pedagogiken hatar när jag frågar om det här för det går inte att förklara med nuvarande modeller. Det blir ganska logiskt med Kattmodellen dock.

Och glöm inte. Vi läser faktiskt med ögonen. Hur man än vrider och vänder på det så är faktum att man hanterar informationen visuellt först och främst.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.