Om betyggssystemet och vad som egentligen behövs för att skolan ska kunna fungera

Svar till Johan Segerfeldt: Betyg kommer aldrig att vara rättvisa
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-nya-betygssystemet-maler-sonder-vara-barn/betyg-kommer-aldrig-att-vara-rattvisa/ som är svar på http://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-nya-betygssystemet-maler-sonder-vara-barn/.

Att skylla på föräldrarna när motivationen hos barnen tryter är något som en del, förhoppningsvist väldigt få, företrädare för skolan gärna gör men som jag aldrig har förstått. Barnen går i skolan för att lära sig. Tidigare har det varit mest ren information, men då information är fritt tillgänglig på internet sedan en tid tillbaka så har man insett mer och mer att det kanske är effektivare att lära ut kompetens. Det är givetvis betydligt svårare att bedöma någons kompetens än vad någon vet. Det hjälper ju inte heller om betygsskalan uttrycks luddigt och otydligt från högsta ort. När någon säger att man ska ha ”välutvecklade och nyanserade resonemang” för att få bra betyg så är det lätt att tycka att det är ett outvecklat och onyanserat resonemang.

När ett barn kommer till skolan i första klass så är de ofta fyllda av förväntan och iver. -”Åh vad kul det ska bli att lära sig!”. Det är sedan upp till skolan att förvalta detta kapital. Att kunna göra saker intressanta och underhållande kunde man tycka vore något som vore användbart för lärare att lära sig men som inte ingår i grundpedagogiken annat än som en implikation.

Så tänk dig en förälder som tillbringar 1,2,3 eller fler timmar varje kväll med sitt barn. När de går och lägger sig så känner sig barnet otroligt motiverat och återigen är man där vid -”Åh, vad kul det är att lära sig.”. Sedan går de till skolan nästa dag och för varje timme som går blir det bara tråkigare och tråkigare. Då spelar det inte så stor roll vad som händer hemma.

Det finns ganska mycket forskning som visar att kvalitén på undervisningen avgör slutresultatet för eleven mer än något annat. Att kunna göra undervisningen intressant och underhållande är kanske den viktigaste egenskap en bra lärare kan ha. Nu säger jag inte att alla aspekter på utbildningen inte är viktiga. Självfallet kan ett bra betygssystem, en god hemmamiljö och bra föräldrar hjälpa till oerhört mycket. Barnen kommer ju till skolan för att lära sig. Men om inte skolan kan tillhandahålla en intressant och underhållande undervisning så spelar det mesta andra inte så stor roll. Om den är tråkig så kan till och med ämnen som eleverna är intresserade av bli tråkiga. Vi har ju alla haft ämnen som vi tyckte var tråkiga tills vi fick den där toppenläraren. Kan inte alla lärare vara så bra?

Vi på Kattmodellen är stolta över att de flesta av våra elever tycker att vår utbildning är intressant och underhållande.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.