Om dyslexins bieffekter

Många som har dyslexi har det besvärligt på många andra sätt än bara för att det är svårt att läsa och skriva.

Petter berättar i Aftonbladet: “Det är jobbigt att känna sig mindre intelligent.”

När jag, Viktoria och min gudson satt i en radiostudio för 2 år sedan så berättade Victoria om att det var väldigt jobbigt att känna sig mer korkad än de flesta andra.

När vi gick därifrån så sa min gudson samma sak: “Jo jag känner igen den där retardkänslan”.

Vi brukar säga att dyslexi uppstår med en kombination av minst 2 av följande 3 saker:

1.) Ingen korrekt skapad ordbild.

2.) Är dålig på att avgöra om något är rätt eller fel.

3.) Identifikation med sig själv som dyslektiker.

Självfallet finns det avvikelser. De flesta dyslektiker t.ex som jag har träffat har varit säkra på åtminstone några ord, men i stora hela så stämmer de 3 punkterna.

När man identifierar sig själv med något så tenderar det att skapa en “spiral”, eller en placeboeffekt för att det är så, vilket konstant förstärker det systemet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.