Caroline Meyer Lagersparre

Caroline Meyer Lagersparre
September 30, 2015

Han inte bara läser och skriver så fantastiskt mycket bättre, han är idag en kille med ett helt annat självförtroende.

Bookmark the permalink.