Caroline Meyer Lagersparre

Caroline Meyer Lagersparre
September 30, 2015

Han vet vem han är och vad han vill i livet och skolarbetet har blivit ett medel, en möjlighet för att nå dit och inte längre ett hinder.

Bookmark the permalink.