Cate Morgan-Rundqvist, Dals-Ed

Cate Morgan-Rundqvist, Dals-Ed
September 30, 2015

Sedan ett år har hans läsning förbättrats enormt. Även hans lärare bekräftar detta.

Bookmark the permalink.