Cate Morgan-Rundqvist, Dals-Ed

Cate Morgan-Rundqvist, Dals-Ed
September 30, 2015

Även läxor i andra ämnen har blivit roligare och hans självförtroende har blivit mycket bättre. Han har inte längre huvudvärk som tidigare.

Bookmark the permalink.