Ewa Skarke, Uppsala

Ewa Skarke, Uppsala
September 30, 2015

..så har hans förmåga att läsa och skriva ökat markant. Inte bara så läser han mycket fortare och stavar bättre, hans motstånd mot det har minskat.

Bookmark the permalink.