Jonas Gunnarsson, Göteborg

Jonas Gunnarsson, Göteborg
September 30, 2015

Vår son hade läs och skrivsvårigheter. Han var tyst, osäker och mådde inte bra. Vi hade länge problem att få skolan att ställa en diagnos. Våren 2009, när vår son gick i 8an, gick vi Kattmodellen. Efter detta har han blivit bättre och bättre. Idag är han en helt annan person, glad, motiverad och med mycket självförtroende. Han har nu kommit in på Naturvetenskaplig linje och det går bra för honom. Vi är mycket tacksamma och nöjda med resultatet.

Bookmark the permalink.