Maria Armfelt, Helsingfors

Maria Armfelt, Helsingfors
September 30, 2015

Jag tycker det är en bra grej. Utbildningen var klar och tydlig. Nu när min dotter lär sig orden så kommer hon även ihåg dem efteråt.

Bookmark the permalink.