Synöve Strandberg, Västerås

Synöve Strandberg, Västerås
September 30, 2015

Hoppas att i framtiden att även skolor kommer att använda sig av Kattmodellen.

Bookmark the permalink.