Utbildningar för kommuner, skolor och organisationer

Att dyslektiker haft det tufft är känt sedan länge, men när alla i dagens samhälle förväntas kunna hantera internet, skicka e-post och skriva sms blir de personliga problemen oöverstigliga. Arbetar du på exempelvis en skola eller ett företag där det finns dyslektiker? Låt Kattmodellen hjälpa er.

En kurs för kommuner, skolor och organisationer har samma upplägg som gruppkursen. Den sker under en dag men oftast på plats, till exempel i kommunens skola eller i företagets egna lokaler.

Under en dag utbildar vi upp till 10 personer med dyslexi. Vi gör det tillsammans med den eller de föräldrar/lärare/handledare som ska hjälpa till med den dagliga övningen.

Kontakta oss så berättar vi mer. Då kan du också få mer information om projekt vi har gjort, tillsammans med exempelvis skolor.

Kontakta oss på utbildning@kattmodell.se.