Webbadressen är http://kattmodell.se/utskick/nyhetsbrev/Hurlarasig20101223.html
”Vad krävs det för egenskaper för att lära sig att läsa och skriva?”De första skriftsystemen vi känner till uppstod ungefär i början av bronsåldern. Det var redan 3400-3200 före Kristus som den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna kom till. Den alfabetiska skriften tror man har uppkommit lite senare, runt år 2000 före Kristus.

Det skrivna ordet är med andra ord gammalt, så vad krävs det för egenskaper hos oss för att vi ska kunna läsa och skriva obehindrat? Arbetet med Kattmodellen visar på tre punkter, varav den första är den viktigaste.

1.) Man behöver kunna prata och förstå språket "normalbra". Det spelar egentligen ingen roll vad det är för språk, det vi är intresserade av att etablera med detta är att man har grundegenskaperna för att lära sig ett språk.

2.) Man ska kunna bokstäverna. En sak vi har lärt oss genom åren är att det är vanligt att barn som har bekymmer med att läsa och skriva även har bekymmer med att kunna ordningen på alfabetet. Kattmodellens inlärningssätt skiljer sig här från andra – det är inte viktigt att kunna ordningen när man lär sig Kattmodellen, men man måste kunna bokstäverna.

3.) Man ska inte ha några darrningar, skakningar eller andra ofrivilliga tics. Om man har det kan det bli svårt att hålla en bild stabilt.

Det första kriteriet måste vara på plats för att man ska kunna ta till sig Kattmodellen. Har man inte det så indikerar att det finns svårigheter som gör det svårt att ta till sig information, vilket såklart påverkar inlärningen negativt.

De andra två är som nämnt inte lika viktiga och det går att lära sig och skriva ända, det enda är att elever som har svårt med bokstäverna eller har exempelvis svåra tics behöver längre tid för att ta till sig Kattmodellen. Men trägen vinner. Vill man så kan man. Det visar tydligt arbetet med Kattmodellen.

Det var allt för i år! Till sist, i och med att det här är det sista brevet för i år vill vi passa på att tacka alla föräldrar, lärare och handledare för ett fantastiskt 2010. Tillsammans har vi ändrat framtiden för mängder av dyslektiker. Att se dem kunna läsa och skriva är något av den bästa julklappen man kan få. Tack! 2011 ska vi hjälpa ännu fler.

Tipsa gärna vänner och bekanta om Kattmodellen. God jul & gott nytt år, önskar teamet bakom Kattmodellen.

ps. Vi har även satt ut nya kursdatum för vår endagskurs på vår hemsida.

För att avsluta prenumerationen skicka ett mail till nyhetsbrev@kattmodell.se med ordet "Avsluta" (utan citationstecken) i ämnesraden.

Kurser i Kattmodellen


Bookmark and Share