Webbadressen är http://kattmodell.se/utskick/nyhetsbrev/Nyhetsbrev20101102Intention.html
”Intention”
Ofta när folk frågar mig vad jag jobbar med svarar jag ”Jag lär dyslektiker att läsa och skriva” eller bara ”Coaching”.

Men när jag tänker närmare på det anser jag att mitt jobb är att vara bra på det som leder till att kunna coacha eller lära dyslektiker läsa och skriva väl.

Jag hjälper människor att bli duktiga på det de vill, jag hjälper dem att få resultat. Hur får man då resultat? Det finns vissa saker som man kan kalla nyckelfaktorer eller grundegenskaper. Jag kommer inte här gå in på dem alla, men däremot på den absolut viktigaste: Intentionen.

Synonymer till ordet intention är syfte, avsikt, uppsåt, föremål och ändamål. Intention är helt enkelt ett beslut att åstadkomma något. Lätt att förklara, något svårare att genomföra, men beroende på vilken typ av beslut det är så är det något man har med sig tills dess att man uppnått det man önskar. Intention när den är som bäst är alltid framtidbaserat. Framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor är såklart duktiga på det här, och många av våra ledande företagsledare likaså.

Regeringen har en intention vad gäller dyslexi. Deras intention när det gäller dyslexi är att om man har dyslexi ska man 1) få en diagnos och 2) få hjälpmedel. För att uppfylla intentionen får dyslexiforskningen väldigt mycket pengar. För 2-3 år sedan tilldelades den 25 miljoner extra. Men! Pengarna går till den forskning som handlar om att läsning och skrivning är auditivt baserat. Som du säkert känner till så är det rakt på kollisionskurs med Kattmodellen, som säger att läsning och skrivning är en visuell kognitiv process.

Om vi har rätt betyder det att alla de här pengarna kastas i sjön. Istället för att betala för dyslexidiagnoser (~8000-25000kr), hjälpmedel (~1500<) och forskning om varför det uppstår så skulle man kunna implementera Kattmodellen. Det blir billigare, fungerar bevisligen snabbare och framförallt leder till att dyslektiker faktiskt kan lära sig att läsa och skriva obehindrat.

Att få igenom ovanstående är min intention med Kattmodellen. Om jag lyckas kommer det hjälpa många dyslektiker till ett bättre och roligare liv. Skriv gärna till oss och berätta om din eller dina intentioner.

Och bara för att undvika missförstånd. Hjälpmedel, extra tid med läraren, muntliga prov, allt det här gör det enklare för eleven och självklart är det bra!

/Patrick Lindblad

ps. Du kan även läsa senaste artikeln om Kattmodellen i Dalslänningen 26/10.

För att avsluta prenumerationen skicka ett mail till nyhetsbrev@kattmodell.se med ordet "Avsluta" (utan citationstecken) i ämnesraden.

Kurser i Kattmodellen


Bookmark and Share