Webbadressen är http://kattmodell.se/utskick/nyhetsbrev/Nyhetsbrev20110306.html
”Dyslexi – ljud- eller synbaserat?”En sak som är återkommande om mina funderingar gällande dyslexi är just det här med att man inom den traditionella pedagogiken hävdar att dyslexi är en neurologiskt baserad svårighet i den fonologiska komponenten. Detta trots att dyslektiker väldigt sällan har talsvårigheter eller svårigheter att förstå när någon säger något.

När du läser det här ser dina ögon det som står på sidan. Informationen kommer in till hjärnan via ögonen. Så långt är den traditionella pedagogiken och Kattmodellen överens. Därefter behöver hjärnan tolka informationen. Inom den traditionella pedagogiken hävdar man att detta sker ljudbaserat, men vi och många andra ifrågasätter den uppfattningen.

Den traditionella pedagogiken menar att den dyslektiska hjärnan har svårigheter att hantera fonemen, alltså ljudet som ord består av. Enligt Wikipedia: "Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent ..."

Men, en vanlig svårighet dyslektiker har, framförallt i unga år, är att vända på d och b. Så om det vore så att de hade svårt för att skilja på dessa två ljudmässigt borde de missta dessa även i talet, ungefär lika ofta som de gör det i skrift. Så sker i princip inte. Under alla år som jag har jobbat med att hjälpa dyslektiker har jag stött på två elever som har någon form av tal- eller förståelsesvårigheter. Borde man inte kunna märka på talet om dyslexi är en svårighet i den fonologiska (ljudbaserade) komponenten i språket?

Vi menar att dyslektiker har problem med ordbilden, inte det fonologiska. Kan du läsa och ser ett ord vet du direkt vad det betyder. Du behöver inte ens "läsa" utan ser omedelbart symbolen som ordet består. På samma sätt som de flesta kan titta på en kopp, en nära anhörig, en sked, en dörr, ett tangentbord eller otalet andra föremål och direkt veta vad det är utan att tänka efter.

Kattmodellen söker efter forskare som vill fördjupa sig inom det här ämnet. Är du själv forskare, eller känner till någon, skriv eller ring gärna till oss.

Med vänliga hälsningar
Patrick Lindblad

PS. En bild hjälper en dyslektiker mer än tusen ord.

För att avsluta prenumerationen skicka ett mail till nyhetsbrev@kattmodell.se med ordet "Avsluta" (utan citationstecken) i ämnesraden.

Kurser i Kattmodellen


Bookmark and Share