Du kan läsa det här nyhetsbrevet på http://goo.gl/4cWqd
”Varför fungerar Kattmodellen som den gör?”



Det allra svåraste under de här åren som vi har drivit det här har varit att få folk att förstå varför Kattmodellen fungerar som den gör. Jag har ju skrivit en del om mentala bilder. I vår erfarenhet har alla som har läs- och skrivproblem ett sätt att ha sin ordbilder på som inte är särskilt hjälpsamt. Senaste kursen så var det en far som hade med sin son som frågade: "Min son har sagt att det är lättare att läsa, och jag kan se att han har lärt sig stava bättre. Jag kan förstå att det blir lättare att stava om man lär sig att ha en bättre ordbild. Men hur kommer det sig att han kan läsa bättre?".

Förklaringen är enkel. Vi ser inte det vi ser. I Youtubevideon som länkas i det här brevet så förklarar neuroforskaren David Eagleman att:"Det är ett slags editeringstrick. Vi har förstått att en tredjedel av hjärnan går åt att skapa illusionen av vision. Anledningen till att det är så svårt att förstå detta är att vi är som fiskar i vatten. Det är alltid där."

Låt oss göra ett litet experiment. Nedan ser du ju ett helt vanligt schackbräde, med lite färre rutor.
Schackbild Rutorna märkta A och B har exakt samma färg. Anledningen till att man inte ser det är sammanhanget, i det här fallet skuggan och kunskapen att ett schackbräde består av vita och svarta rutor. Se fler exempel i Davids video.

Hur skulle du reagera om någon som satt bredvid dig i planet vände sig mot dig och frågade: ”Ursäkta jag har varit blind i 43 år och precis börjat se, tror du att du skulle kunna hjälpa mig att förstå vad det är jag ser för något här nedanför?” Mike May var 3 år när han blev av med sin syn i en kemikalieolycka. När han precis hade blivit opererad så fick han träffa och för första gången se sina söner. De flesta har nog tänkt att det skulle vara ett rörande ögonblick, men Mike förstod helt enkelt inte vad han såg. Det tog Mike flera veckor att kunna tolka viss grundläggande visuell information. Mikes granne på planet tittade tydligen lite lustigt på honom men när hon förstod att han inte var någon större galning än någon annan så började hon förklara att det där är moln, det är berg, det är en dal och det är ett hav. Det senaste jag läste om Mike är att han fortfarande har svårt att "se" vissa saker som normala seende tar för givet.

David Eagleman är neuroforskare som i videon beskriver hur hjärnan skapar sin egen verklighet. Jag tycker det är lite kul att notera att trots att han är en ganska känd forskare, skrivit böcker och fått priser för sin forskning så är han ändå tvungen att ha med 3-4 exempel (med bilderna där färgerna är likadana)som bevisar hans påstående att vi skapar vår 'visuella verklighet'. Det räcker inte med ett annars tror folk honom inte. Det här är så nytt inom vår kunskapssfär så många reagerar så mot det. Det är även väldigt svårt att kunna referera till då det är mer eller mindre omöjligt att kunna bekräfta detta på egen hand.




Det vi gör med Kattmodellen är att träna folks hjärnor att uppfatta ord och bokstäver korrekt på samma sätt som Mike May var tvungen att lära sig hur ett moln, ett berg eller en dal ser ut.

Ett kul projekt
Jag var som du kanske vet i Vasa i Finland den 1 April. Tacksamt datum att hålla en kurs på när det är med folk som har lite humor. De som tog in oss är en förening som heter Datero, som verkar, i samarbete med kommuner och bibliotek att föra ut information och hjälpmedel till dyslektiker. Reaktionerna blev positiva och barnens läs- och skrivförmåga har mätts av en specialpedagog och skall även mätas om 6 månader. Det skrevs en del om oss och vi var med i Tv, Tidningar och Radio där. Du kan se ett litet större urval av tillfällen när vi varit med i media här.



För att avsluta prenumerationen skicka ett mail till nyhetsbrev@kattmodell.se med ordet "Avsluta" (utan citationstecken) i ämnesraden.





Kurser i Kattmodellen


Bookmark and Share